تبلیغات
aftab - اندوه

aftab


امروز دلم را اندوهی بزرگ فرا گرفت

نمیتوانستم بپذیرم که بخش عظیمی از من که روزی بهترین بود سرزنده

سهمش از زندگی همین باشه

سهم من از بودن از کجاست تا به کجا؟؟؟؟؟؟؟

سهم من از بودن تا شدن به کجا؟؟؟؟؟؟؟

دلم امروز خیلی شکست؟؟؟؟؟

 گریه کردم گریه ائی که تا به حال لمسش نکرده بودم

و از صمیم قلب مرگم را از خدا طلب کردم چون واقعا خسته بودم از این دنیا

از این زندگی و از این مردم از این مردم و از این مردم

که یک باره  صدائی در درونم به ناگاه گفت طاقت بیار!! طاقت بیار!!

مثل همیشه قوی باش تسلیم نشو لحظه های تسلیم نقطه های فرودن

سستی مانع تجربه کردن رازهای بزرگ است

و تو باید برای دریافت بزرگی وجودت از خودت عبور کنی

طاقت بیار طاقت بیار!!!

این دنیا زیباست هرچه که در آن نازیباست تنها تصور و ادراک ماست

زندگی رمز است و رمز هرکس با روش زندگی کردن

او نوشته میشه

چه کسی میدانه که در درون تو چه میگذره و یا چه اتفاقی در حال رخ دادنه

این اتفاقات که الان تو را آزرده میکنند و با عث رنجش تو میشوند

روزی قطعه ائی از تن تو بودند و در کشاکش روزگار

تو انها را با خود حمل میکردی و از ترس دوری

به آنها محکم تر مچسبیدی پس حال هم رنجش را تحمل کن

تحمل کن و طاقت بیار هر نوری باز تابشی داره

و هر عملی عکس العملی این هم نتیجه اعمال خودته

پس قوی باش مرگ تنها راه فراره

 انسانهای قوی هرگز به دنبال مرگ نیستند

 

نوشته شده در سه شنبه 3 خرداد 1390 ساعت 09:00 ق.ظ توسط نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Design By : Pars Skin