تبلیغات
aftab - در دل من چیزی است

aftab

دنیا چه زیبا

دنیا چه بزرگ

من در این دنیا پی چیزی می گشتم

پی عشقی شاید

پی دوستی

لبخندی

منتظر ماندم

بادی می آمد

چه کسی با من حرف می زد

گوش دادم

ولی نفهمیدم

به راه افتادم

دختری بود سر راه

دختر آرزو ها شاید

شستم ذهنم را

امیدوارم کردم خودم را

من چه سبزم امروز

چه قدر من خوشحالم

نکند اندوهی رسد از پس کوه

چه کسی پشت این عشق است

خداست

آری

تا عشق هست زندگی باید کرد

شب زمستان است

تنگ و تاریک

سرد و بی روح

اماعشق هست

محبت هست

دوستی هست

در دل من چیزی است

مثل یک بیشه ی نور

مثل یک رویای ابدی

و چنان بی تابم که دلم می خواهد

بدوم تا ته دشت

بروم تا ته عشق

دور ها آوای عشقی است که مرا می خواند

 


نوشته شده در یکشنبه 1 خرداد 1390 ساعت 09:00 ق.ظ توسط اشعه |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Design By : Pars Skin