تبلیغات
aftab - گاهی.......

aftab

گاهی در زندگی دلتان به قدری برای کسی تنگ می شود 

می خواهید او را از رویاهایتان بیرون بیاورید 

و آرزوهای خود را در آغوش بگیرید

ولی معمولا آنقدر به در بسته شده خیره می مانیم

که دری را که برایمان باز شده نمی بینیم

وقتی در شادی بسته می شود ، در دیگری باز می شود

به دنبال ظواهر نرو شاید فریب بخوری ...

به دنبال ثروت هم نرو ...

به دنبال کسی باش که بر لبانت لبخند بنشاند 

چون فقط یک لبخند می تواند شب سیاه را نورانی کند 

کسی را پیدا کن که دلت را بخنداند

آرزو کن .........

چون فقط یک بار زندگی می کنی

فقط یک شانس داری برای انجام آنچه می خواهی

شادترین مردم لزوما بهترین چیز ها رو ندارند

بلکه بهترین استفاده رو می کنند

همیشه بهترین آینده بر پایه ی گذشته ای فراموش شده بر سر راه قرار می گیرد


نوشته شده در یکشنبه 14 فروردین 1390 ساعت 08:00 ق.ظ توسط اشعه |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Design By : Pars Skin