تبلیغات
aftab - كاش

aftab

کاش آسمون حرف کویر را می فهمید و اشک خود را نثار گونه های خشک

 کویرمی کرد.کاش دلها آنقدر صاف بودکه دعاها قبل ازپایین اومدن
 
دستها مستجاب می شدکاش مهتاب با کوچه های  تاریک شب آشنا تر بود.

کاش بهار آنقدر مهربان بود که باغ را به دست خزان نمی سپرد.کاش در

 قاموس غصه ها, شکوه لبخند در معنی داغ اشک گم نمی شد

کاش مرگ معنای عاطفه را می فهمید

 کاش...کاش ...کاش.....

نوشته شده در شنبه 21 اسفند 1389 ساعت 09:00 ق.ظ توسط اشعه |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Design By : Pars Skin