تبلیغات
aftab - به یاد داشته باش...

aftab

- آنان که تجربه های گذشته را به خاطر نمی آورند

محکوم به تکرار اشتباهند.- از میان کسانی که برای دعای باران به میعادگاه می روند

تنها کسانی که با خود چتر می برند به کارشان ایمان دارند.- پیچ های جاده آخر جاده نیستند مگر این که خودت نپیچی.- وقتی به چیزی می رسی بنگر که در ازای آن از چه گذشته ای.- آدم های بزرگ شرایط را خلق می کنند

 و آدم های کوچک از آن تبعیت می کنند.- آدم های موفق به اندیشه هایشان عمل می کنند

 اما سایرین تنها به سختی انجام آن می اندیشند.- گاهی خوردن لگدی از پشت برداشتن گامی به جلو است.- هرگز به کسی که برای احساس تو ارزش قائل نیست دل نبند.- همیشه توان این را داشته باش تا از کسی یا چیزی که آزارت می دهد

 به راحتی دل بکنی.- با هر کسی مانند خودش رفتار کن تا نتیجه و عکس العمل کارش را

قلبا احساس کند.- هرگز به کسی که حاضر نیست برای تو کاری انجام بده،

کاری انجام نده.- به کسانی که خوبی دیگران را بی ارزش یا از روی توقع می دانند

خوبی نکن اما اگر خوبی کردی انتظار قدردانی نداشته باش.- قضاوت خوب محصول تجربه است و از دست دادن ارزش و اعتبار

 محصول قضاوت بد.- هرگاه با آدم های موفق مشورت کنی شریک تفکر روشن

 آنها خواهی بود.- وقتی خوشبخت هستی که وجودت آرامش بخش دیگران باشد.- به خودت بیاموز هر کسی ارزش ماندن در قلب تو را ندارد.- هرگز برای عاشق شدن دنبال باران وبابونه نباش،

گاهی در انتهای خارهای یک کاکتوس به غنچه ای می رسی

که زندگیت را روشن می کند.


 
- همیشه حرفی رو بزن که بتونی بنویسی، چیزی رو بنویس که بتونی

 امضاش کنی و چیزی رو امضاء کن که بتونی پاش بایستی.- هرگاه نتونستی اشتباهی رو ببخشی اون از کوچکی قلب توست،

نه بزرگی اشتباه.- عادت کن همیشه حتی وقتی عصبانی هستی

عاقبت کار را در نظر بگیری.- آنقدر به در بسته چشم ندوز تا درهایی را که باز می شوند نبینی.- تملق کار ابلهان است.- کسی که برای آبادانی می کوشد جهان از او به نیکی یاد می کند.- آنکه برای رسیدن به تو از همه کس می گذرد عاقبت روزی تو

را تنها خواهد گذاشت.- نتیجه گیری سریع در رخدادهای مهم زندگی از بی خردی است.- هیچ گاه ابزار رسیدن به خواسته دیگران نشو.- اگر می خواهی اعمالت مورد پسند خدا باشد،

 در سختیها از خودت بگذر، دیگران را قربانی نکن.- از قضاوت دست بکش تا آرامش را تجربه کنی.- دوست برادری است که طبق میل خود انتخابش می کنی.- لیاقت محبت و مهربانی دیگران را داشته باش.


نوشته شده در شنبه 16 مهر 1390 ساعت 10:00 ق.ظ توسط اشعه |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Design By : Pars Skin