تبلیغات
aftab - خدایا، تو را می خوانیم

aftab

وقتی قلب‌هایمان‌ كوچك‌تر از غصه‌هایمان‌ میشود


وقتی نمیتوانیم‌ اشك‌هایمان‌ را پشت‌ پلك‌هایمان‌ مخفی كنیم‌


و بغض‌هایمان‌ پشت‌ سر هم‌ میشكند


وقتی احساس‌ میكنیم


بدبختیها بیشتر از سهم‌مان‌ است‌


و رنج‌ها بیشتر از صبرمان؛


وقتی امیدها ته‌ میكشد


و انتظارها به‌ سر نمیرسد


وقتی طاقتمان‌ تمام‌ میشود


و تحملمان‌ هیچ ...

 

آن‌ وقت‌ است‌ كه‌ مطمئنیم‌ به‌ تو احتیاج‌ داریم


و مطمئنیم‌ كه‌ تو


فقط‌ تویی كه‌ كمكمان‌ میكنی ...

 

آن‌ وقت‌ است‌ كه‌ تو را صدا میكنیم


و تو را میخوانیم


آن‌ وقت‌ است‌ كه‌ تو را آه‌ میكشیم


تو را گریه‌ میكنیم


و تو را نفس‌ میكشیم

 

وقتی تو جواب‌ میدهی،


دانه‌دانه‌ اشك‌هایمان‌ را پاك‌ میكنی


و یكی یكی غصه‌ها را از دلمان‌ برمیداری


گره‌ تك‌تك‌ بغض‌هایمان‌ را باز میكنی


و دل‌ شكسته‌مان‌ را بند میزنی


سنگینی ها را برمیداری


و جایش‌ سبكی میگذاری و راحتی؛


بیشتر از تلاشمان‌ خوشبختی میدهی


و بیشتر از حجم لب‌هایمان، لبخند

 

خواب‌هایمان‌ را تعبیر میكنی


و دعاهایمان‌ را مستجاب‌


آرزوهایمان‌ را برآورده می کنی؛


قهرها را آشتی میدهی


و سخت‌ها را آسان


تلخ‌ها را شیرین‌ میكنی


و دردها را درمان


ناامیدی ها، همه امید میشود


و سیاهی‌ها سفید سفید ...


 

 خداوندا !


تنها تو را صدا میکنیم


و فقط تو را می خوانیم


نوشته شده در شنبه 9 مهر 1390 ساعت 09:00 ق.ظ توسط اشعه |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Design By : Pars Skin