تبلیغات
aftab - این روزها

aftab

چوپان قصه ما دروغگو نبود

او تنها بود و از ترس تنهایی فریاد گرگ سر میداد

افسوس کسی تنهایی اش را درک نکرد

وهمه در این میان در پی گرگها بودند

فقط گرگها فهمیدن که چوپان تنهاست !این روزها 

بی تفاوتی به مرز دلدادگی ام رسیده!! 

و این بزرگترین تراژدی احساس من است


حواسَت به دلت باشد


آن را هرجایی نگذار ...


این روزها دل را می دزدند


بعد که به دردشان نخورد


جایِ صندوقِ پست آن را


...............در سطل آشغال می اندازندو تو خوب می دانی دلی که المثنی شد


دیگر دل نمی شودنوشته شده در پنجشنبه 10 شهریور 1390 ساعت 08:00 ق.ظ توسط اشعه |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Design By : Pars Skin